Publicacións

NOTICIA DA SEMANA 1

Multa de 1.490 millóns a Google

A miña primeira entrada